115
เอ.ดี. กิจรุ่งเรือง

Tel : 084 136 0212, 087 828 4485
E-mail : ladapa.dewy@gmail.com
E-mail : sukit108@gmail.com
ID LINE : adkrr.com
 
ABB
ALLEN-BRADLEY
BUSSMANN
CONQUER
DAITO
FUJI
MERSEN
  - General Purpose Fuse IEC
  - Fernch Ferrule
  - NH Fuse
  - North American Power Fuse
  - Midget Fuse
  - Semiconductor Fuse
ITALWEBER
SIEMENS
WAGO
OTHER
 

 

 


FERRAZ SHAWMUT MERSEN

SEMICONDUCTOR FUSE

Protistor®
10x38 URB/URD/URL 500VAC to 600VAC

10x38 URB URD URL 500VAC 600VAC

Protistor®
14x51 gRC/URC 600VAC to 690VAC

14x51 URC 600V 690VAC

Protistor®
22x58 gRC/URD 600VAC to 690VAC

22x58 gRC URD 600VAC 690VAC

Microswitch

microswitch

 

6,9 gRB-URB DIN German Standard

500-690VAC, 20 to 400A

Size : 000

Protistor Fuses Sizes 000

6,9 gRB-URB DIN British Standard

690V, 16 to 450A

Size : 00

Protistor Fuses Sizes 00

690/ 700V PSC Square Body

Volts : 500-700VAC, 40 to 2500A, 200kA I.R.

690/700 Volt Semiconductor Fuse

 

1250/1300V PSC Square Body

Volts : 650-1300VAC, 50 to 1800A, 100kA

1250/1300 Volt Semiconductor Fuse

 

A15QSA15QS

Ratings
AC: 150VAC, 1A to 6000A, 100kA I.R.

DC: 150VDC, 1A to 6000A, 100kA I.R.

150V - A15QS

A50PA50P Amp-trap Form 101

Ratings
AC: 500VAC, 10A to 1200A, 100kA I.R.

DC: 450VDC, 35A to 1000A, 79kA I.R.

500V - A50P

A30QSA30QS

Ratings
AC: 300VAC, 1A to 4500A, 200kA I.R.

DC: 300VDC, 1A to 4500A, 100kA I.R.

300V - A30QS

A70PA70P Amp-trap Form 101

Ratings
AC: 700VAC, 10A to 1000A, 100kA I.R.

DC: 650VDC, 10A to 800A, 100kA I.R.

700V - A70P

A50QSA50QS Amp-trap Form 101

Ratings
AC: 500VAC, 35A to 1200A, 200kA I.R.

DC: 500VDC, 35A to 1200A, 100kA I.R.

500V - A50QS

A100PA100P

Ratings
AC: 1000VAC, 15A to 1000A, 100kA I.R.

DC: 750VDC, 15A to 1000A, 100kA I.R

1000V - A100P

A60QA60Q size 10X38 Amp-trap Form 101

Ratings
AC: 600VAC, 5A to 40A, 200kA I.R.

DC: 600VDC, 5A to 40A, 100kA I.R.

600V - A60Q Size 10x38

A60XA60X Amp-trap Form 101

Ratings
AC: 600VAC, 1A to 2000A, 100kA I.R.

600V - A60X

A70QA70Q Amp-trap

Ratings
AC: 700VAC, 35A to 600A, 100kA I.R.

DC: 650VDC, 35A to 600A, 100kA I.R.

700V - A70Q

A120XA120X

Ratings
AC: 1200VAC, .5A to 30A, 100kA I.R.

DC: 1000VDC, .5A to 30A, 100kA I.R.

1200V - A120X

A70QSA70QS

Ratings
AC: 700VAC, 35A to 800A, 200kA I.R.

DC: 700VDC, 35A to 800A, 100kA I.R.

700V - A70QS

A150X

A150X

Ratings
AC: 1500VAC, 1A to 1000A, 100kA I.R.

DC: 1000VDC, 1A to 1000A, 100kA I.R.

1500V - A150X

A70QSA70QS size 14x51, 22x58

Ratings
AC: 690VAC, 10A to 100A, 200kA I.R.

DC: 700VDC, 10A to 100A, 100kA I.R.

 

 

 

TOP


Copyright © 2018 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All rights reserved.