115
เอ.ดี. กิจรุ่งเรือง

Tel : 084 136 0212, 087 828 4485
E-mail : ladapa.dewy@gmail.com
E-mail : sukit108@gmail.com
ID LINE : adkrr.com
ABB
ALLEN-BRADLEY
BUSSMANN
CONQUER
DAITO
FUJI
MERSEN
  - General Purpose Fuse IEC
  - Fernch Ferrule
  - NH Fuse
  - North American Power Fuse
  - Midget Fuse
  - Semiconductor Fuse
ITALWEBER
SIEMENS
WAGO
OTHER
 

 

 


FERRAZ SHAWMUT MERSEN


 

GENERAL PURPOSE FUSES IEC

French Ferrule

Class gl - gG

Size
Amp
Volt
Ref.number without indicator
Pack

8x31

0.5
400
P218191J
10
1
C218709J
2
Q219227J
4
W222958J
6
A211025J
8
B213096J
10
A214613J
12
R216146J
16
P216650J
20
F217677J
25
D218710J

10x38

0.16
500
-
10
0.25
-
0.5
C211027J
1
B212061J
2
D213098J
4
X213598J
6
K215128J
8
D217169J
10
S218194J
12
W219761J
16
G200750J
20
D211028J
25
E213099J
32
400
A214107J

14x51

1
690
K218716J
10
2
Y219234J
4
A219765J
6
H222210J
8
D222965J
10
L200754J
12
L201812J
16
A211554J
20
Z212588J
25
C213603J
32
500
W216656J
40
X218198J
45
-
50
400
Z219235J

22x58

1
690
-
10
2
F219241J
4
H219772J
6
P222216J
8
L222972J
10
T200761J
12
J201304J
16
S201818J
20
P211038J
25
N212072J
32
F212594J
40
J213609J
50
P214626J
63
Y215646J
80
Q217180J
100
500
E218205J
125
400
J219773J

Class AM

Size
Amp
Volt
Ref.number without indicator
Pack

8x31

0.5
400
-
10
1
C217168J
2
R218193J
4
S219229J
6
C222205J
8
F200749J
10
W201292J
12
-
16
-
20
-
25
-

10x38

0.16
500
E214617J
10
0.25
M215130J
0.5
W216150J
1
F217171J
2
H218714J
4
W219232J
6
F222208J
8
Z201295J
10
Y211552J
12
A213601J
16
F214618J
20
X216151J
25
G217172J
32
400
J218715J

14x51

1

690

E213605J
10
2
H214114J
4
K214622J
6
S215135J
8
T215642J
10
Z216659J
12
M217177J
16
Q217686J
20
P218720J
25
E219769J
32
500
M222214J
40
Q200758J
45
L211035J
50
400
E211558J

22x58

1
690
M219776J
10
2
T222220J
4
Q222976J
6
Y200765J
8
N201308J
10
X201822J
12
T211042J
16
M211565J
20
S212076J
25
J212597J
32
V213113J
40
N213613J
50
R214122J
63
C215650J
80
H216667J
100
500
Y217693J
125
400
J218209J

FUSE BASE IEC GENERAL PURPOSE FUSES

MODULOSTAR SERIES

TYPE
AMP
POLES
SIZE
Ref. No.
Designation
Pack
CMS81
25
1P
8x31
X305000
Modulo Star fuse holders CMS8 1P
12
CMS82
2P
Z305002
Modulo Star fuse holders CMS8 2P
6
CMS83
3P
A305003
Modulo Star fuse holders CMS8 3P
4
CMS84
4P
C305005
Modulo Star fuse holders CMS8 4P
3
CMS101
32
1P
10x38
T305020
Modulo Star fuse holders CMS10 1P
12
CMS102
2P
W305022
Modulo Star fuse holders CMS10 2P
6
CMS103
3P
X305023
Modulo Star fuse holders CMS10 3P
4
CMS104
4P
Z305025
Modulo Star fuse holders CMS10 4P
3
CMS141
50
1P
14x51
A331016
Modulo Star fuse holders CMS14 1P
6
CMS142
2P
R331031
Modulo Star fuse holders CMS14 2P
3
CMS143
3P
S331032
Modulo Star fuse holders CMS14 3P
2
CMS144
4P
F331021
Modulo Star fuse holders CMS14 4P
1
CMS221
125
1P
22x58
T331079
Modulo Star fuse holders CMS22 1P
6
CMS222
2P
Q331122
Modulo Star fuse holders CMS22 2P
3
CMS223
3P
E331135
Modulo Star fuse holders CMS22 3P
2
CMS224
4P
Q331099
Modulo Star fuse holders CMS22 4P
1

 

TOP


Copyright © 2018 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All rights reserved.