115
เอ.ดี. กิจรุ่งเรือง

Tel : 084 136 0212, 087 828 4485
E-mail : ladapa.dewy@gmail.com
E-mail : sukit108@gmail.com
ID LINE : adkrr.com
 
ABB
ALLEN-BRADLEY
BUSSMANN
CONQUER
DAITO
FUJI
MERSEN
ITALWEBER
SIEMENS
WAGO
OTHER
 

 

 

 

 


GE


Switches & Disconnects
Safety Switches

ตู้เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ได้
SAFETY SWITCHES FUSIBILE

ติดตั้งภายใน INDOOR

PART NO.
DESCRIPTION
TG3221 30A 2P GD N1 240V FUSIBLE SWITCH (INDOOR)
TG3222 60A 2P GD N1 240V FUSIBLE SWITCH (INDOOR)
TH3361 30A 3P HD N1 600V FUSIBLE SWITCH (INDOOR)
TH3363 100A 3P HD N1 600V FUSIBLE SWITCH (INDOOR)

ติดตั้งภายนอก OUTDOOR

PART NO.
DESCRIPTION
TH3361R 30A 3P HD N3R 600V FUSIBLE SWITCH (OUTDOOR)

ตู้เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์
SAFETY SWTICHES NON-FUSIBLE

ติดตั้งภายใน INDOOR

PART NO.
DESCRIPTION
TGN3321 30A 3P GD N1 240V NONFUSE SWITCH (INDOOR)
TGN3322 60A 3P GD N1 240V NONFUSE SWITCH (INDOOR)
THN3362 60A 3P HD N1 600V NONFUSE SWITCH (INDOOR)
THN3363 100A 3P HD N1 600V NONFUSE SWITCH (INDOOR)
THN3364 200A 3P HD N1 600V NONFUSE SWITCH (INDOOR)

ติดตั้งภายนอก OUTDOOR

PART NO.
DESCRIPTION
TGN3321R
30A 3P GD N3R 240V NONFUSE SWITCH (OUTDOOR)
TGN3322R
60A 3P GD N3R 240V NONFUSE SWITCH (OUTDOOR)
TGN3323R
100A 3P GD N3R 240V NONFUSE SWITCH (OUTDOOR)
THN3361R
30A 3P HD N3R 600V NONFUSE SWITCH (OUTDOOR)
THN3362R
60A 3P HD N3R 600V NONFUSE SWITCH (OUTDOOR)

DOWNLOAD Cat.No.

 

TOPCopyright © 2018 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All rights reserved.