115
เอ.ดี. กิจรุ่งเรือง

Tel : 084 136 0212, 087 828 4485
E-mail : ladapa.dewy@gmail.com
E-mail : sukit108@gmail.com
ID LINE : adkrr.com
 
ABB
ALLEN-BRADLEY
BUSSMANN
  + Photovoltaic Protection / SOLAR
CONQUER
DAITO
FUJI
MERSEN
ITALWEBER
SIEMENS
WAGO
OTHER
   

 

 

 

 

 


COOPER BUSSMANN

LET

LET

BS 88 style stud-mount fuses 250V

Catalog Number

25LET
32LET
35LET
50LET
63LET

80LET
100LET
125LET
160LET
180LETa

 

FE

BS 88 style stud-mount fuses 690V

Catalog Numbers

35FE
40FE
45FE
50FE
63FE

71FE
80FE
90FE
100FE

 

FEE

FEE

BS 88 style stud-mount fuses 690V

Catalog Numbers

100FEE
120FEE
140FEE

160FEE
180FEE
200FEE

 

MMT

MMT

BS 88 style stud-mount fuses 690V

Catalog Numbers

180MMT
200MMT
225MMT
280MMT
315MMT
355MMT

400MMT
450MMT
500MMT
560MMT
630MMT
710MMT

 

LP-CC

Class CC Time-delay, current-limiting

600Vac or less 10.3X38.1 mm. 1/2 - 10A.

Catalog Numbers

LP-CC 1/2
LP-CC 6/10
LP-CC 8/10
LP-CC 1
LP-CC 1 1/8
LP-CC 1 1/4
LP-CC 1 4/10
LP-CC 1 1/2
LP-CC 1 6/10

LP-CC 1 8/10
LP-CC 2
LP-CC 2 1/4
LP-CC 2 1/2
LP-CC 2 8/10
LP-CC 3
LP-CC 3 8/10
LP-CC 3 1/2
LP-CC 4

LP-CC 4 1/2
LP-CC 5
LP-CC 5 6/10
LP-CC 6
LP-CC 6 1/4
LP-CC 7
LP-CC 7 1/2
LP-CC 8
LP-CC 9

LP-CC 10
LP-CC 12
LP-CC 15
LP-CC 20
LP-CC 25
LP-CC 30

 

FNQ-R

Class CC Time-delay, branch circuit, rejection-type fuses

600Vac of less 10.3X38.1 mm. 1/4-15 A.

Catalog Numbers

FNQ-R 1/4
FNQ-R 3/10
FNQ-R 4/10
FNQ-R 1/2
FNQ-R 6/10
FNQ-R 3/4
FNQ-R 8/10
FNQ-R 1
FNQ-R 1 1/8
FNQ-R 1 1/4

FNQ-R 1 3/10
FNQ-R 1 4/10
FNQ-R 1 1/2
FNQ-R 1 6/10
FNQ-R 1 8/10
FNQ-R 2
FNQ-R 2 1/4
FNQ-R 2 1/2
FNQ-R 2 8/10
FQN-R 3

FNQ-R 3 2/10
FNQ-R 3 1/2
FNQ-R 4
FNQ-R 4 1/2
FNQ-R 5
FNQ-R 5 6/10
FNQ-R 6
FNQ-R 6 1/4
FNQ-R 7
FNQ-R 7 1/2

FNQ-R 8
FNQ-R 9
FNQ-R 10
FNQ-R 12
FNQ-R 15
FNQ-R 17 1/2
FNQ-R 20
FNQ-R 25
FNQ-R 30

 

KTK-R

Class CC Fast-acting, branch circuit, rejection-type fuse

600Vac or less 10.3x38.1 mm. 1/10-9 A.

Catalog Numbers

KTK-R 1/10
KTK-R 1/8
KTK-R 2/10
KTK-R 1/4
KTK-R 3/10
KTK-R 4/10
KTK-R 1/2

KTK-R 6/10
KTK-R 3/4
KTK-R 1
KTK-R 1 1/2
KTK-R 2
KTK-R 2 1/2
KTK-R 3

KTK-R 3 1/2
KTK-R 4
KTK-R 5
KTK-R 6
KTK-R 7
KTK-R 8
KTK-R 9

KTK-R 10
KTK-R 12
KTK-R 15
KTK-R 20
KTK-R 25
KTK-R 30

 

LPN-RK-SP & LPS-RK-SP

CLASS RK1

Current-limiting, dual-element, time-delay fuse

Catalog Numbers

LPN-RK-1?10SP
LPN-RK-15?100SP
LPN-RK-2?10SP
LPN-RK-3?10SP
LPN-RK-4?10SP
LPN-RK-1?2SP
LPN-RK-6?10SP
LPN-RK-8?10SP
LPN-RK-1SP
LPN-RK-1-1?8SP
LPN-RK-1-1?4SP
LPN-RK-1-4?10SP
LPN-RK-1-6?10SP
LPN-RK-1-8?10SP
LPN-RK-2SP

LPN-RK 2 1/4SP
LPN-RK 2 1/2SP
LPN-RK 2 8/10SP
LPN-RK 3SP
LPN-RK 3 2/10SP
LPN-RK 3 1/2SP
LPN-RK-4SP
LPN-RK-4-1?2SP
LPN-RK-5SP
LPN-RK-5-6?10SP
LPN-RK-6SP
LPN-RK-6-1?4SP
LPN-RK-8SP
LPN-RK-9SP
LPN-RK-10SP

LPN-RK-12SP
LPN-RK-15SP
LPN-RK-17-1?2SP
LPN-RK-20SP
LPN-RK-25SP
LPN-RK-30SP
LPN-RK-35SP
LPN-RK-40SP
LPN-RK-45SP
LPN-RK-50SP
LPN-RK-60SP
LPN-RK-70SP
LPN-RK-80SP
LPN-RK-90SP
LPN-RK-100SP

LPN-RK-110SP
LPN-RK-125SP
LPN-RK-150SP
LPN-RK-175SP
LPN-RK-200SP
LPN-RK-225SP
LPN-RK-250SP
LPN-RK-300SP
LPN-RK-350SP
LPN-RK-400SP
LPN-RK-450SP
LPN-RK-500SP
LPN-RK-600SP

Catalog Numbers

LPS-RK-1?10SP
LPS-RK-2?10SP
LPS-RK-3?10SP
LPS-RK-4?10SP
LPS-RK-1?2SP
LPS-RK-6?10SP
LPS-RK-8?10SP
LPS-RK-1SP
LPS-RK-1-1?8SP
LPS-RK-1-1?4SP
LPS-RK-1-4?10SP
LPS-RK-1-1?2SP
LPS-RK-1-6?10SP
LPS-RK-1-8?10SP
LPS-RK-2-1?4SP

LPS-RK-2-1?2SP
LPS-RK-2-8?10SP
LPS-RK-3SP
LPS-RK-3-2?10SP
LPS-RK-3-1?2SP
LPS-RK-4SP
LPS-RK-4-1?2SP
LPS-RK-5SP
LPS-RK-5-6?10SP
LPS-RK-6SP
LPS-RK-6-1?4SP
LPS-RK-7SP
LPS-RK-8SP
LPS-RK-9SP
LPS-RK-10SP

LPS-RK-12SP
LPS-RK-15SP
LPS-RK- 17-1?2SP
LPS-RK-20SP
LPS-RK-25SP
LPS-RK-30SP
LPS-RK-35SP
LPS-RK-40SP
LPS-RK-45SP
LPS-RK-50SP
LPS-RK-60SP
LPS-RK-70SP
LPS-RK-80SP
LPS-RK-90SP
LPS-RK- 100SP

LPS-RK- 110SP
LPS-RK-125SP
LPS-RK-150SP
LPS-RK-175SP
LPS-RK-200SP
LPS-RK-225SP
LPS-RK-250SP
LPS-RK-300SP
LPS-RK-350SP
LPS-RK-400SP
LPS-RK-450SP
LPS-RK-500SP
LPS-RK-600SP

 

FRN-R

CLASS RK5

Dual-element, time-delay fuse

Catalog Numbers

FRN-R-1?/10
FRN-R-1?/8
FRN-R-15/?100
FRN-R-2?/10
FRN-R-1?/4
FRN-R-3?/10
FRN-R-4?/10
FRN-R-1?/2
FRN-R-6?/10
FRN-R-8?/10
FRN-R-1
FRN-R-1-1?/8
FRN-R-1-1?/4
FRN-R-1-4?/10
FRN-R-1-1?/2
FRN-R-1-6?/10
FRN-R-1-8?/10

FRN-R-2
FRN-R-2-1?/4
FRN-R-2-1?/2
FRN-R-2-8?/10
FRN-R-3
FRN-R-3-2?/10
FRN-R-3-1?/2
FRN-R-4
FRN-R-4-1?/2
FRN-R-5
FRN-R-5-6?/10
FRN-R-6
FRN-R-6-1?/4
FRN-R-7
FRN-R-7-1?/2
FRN-R-8*
FRN-R-9*

FRN-R-10*
FRN-R-12*
FRN-R-15*
FRN-R-17-1?/2*
FRN-R-20*
FRN-R-25*
FRN-R-30*
FRN-R-35*
FRN-R-40*
FRN-R-45*
FRN-R-50*
FRN-R-60*
FRN-R-70
FRN-R-75
FRN-R-80
FRN-R-85
FRN-R-90

FRN-R-100
FRN-R-110
FRN-R-125
FRN-R-150
FRN-R-175
FRN-R-200
FRN-R-225
FRN-R-250
FRN-R-300
FRN-R-350
FRN-R-400
FRN-R-450
FRN-R-500
FRN-R-600

 

KTN-R

Class RK1

Fast-acting, current-limiting fuse

Catalog Numbers

KTN-R-1
KTN-R-2
KTN-R-3
KTN-R-4
KTN-R-5
KTN-R-6
KTN-R-8
KTN-R-10
KTN-R-12
KTN-R-15
KTN-R-20
KTN-R-25

KTN-R-30
KTN-R-35
KTN-R-40
KTN-R-45
KTN-R-50
KTN-R-60
KTN-R-70
KTN-R-75
KTN-R-80
KTN-R-90
KTN-R-100
KTN-R-110

KTN-R-125
KTN-R-150
KTN-R-175
KTN-R-200
KTN-R-225
KTN-R-250
KTN-R-300
KTN-R-350
KTN-R-400
KTN-R-450
KTN-R-500
KTN-R-600

 

NON, NOS

General purpose, non-current-limiting fuses

NON & NOS Class K5 0-60A, 10kA RMS Sym.
NON & NOS Class H65-600A, 50kA @ 125Vdc
NON Class K5 0-60A, 10kA @ 125Vdc
NON Class H 65-100A

NON (250Vac) Catalog Numbers (Amps)

NON-1?/8
NON-1/?2
NON-3?/4
NON-8?/10
NON-1
NON-1-1/?4
NON-1-1?/2
NON-1-6?/10
NON-2
NON-2-1?/2
NON-3
NON-3-2?/10
NON-4

NON-5
NON-6
NON-6-1/?4
NON-7
NON-8
NON-9
NON-10
NON-12
NON-15
NON-20
NON-25
NON-30
NON-35

NON-40
NON-45
NON-50
NON-60
NON-65
NON-70
NON-75
NON-80
NON-90
NON-100
NON-110
NON-125
NON-150

NON-175
NON-200
NON-225
NON-250
NON-300
NON-350
NON-400
NON-450
NON-500
NON-600NOS (600Vac) Catalog Numbers (Amps)

NOS-1
NOS-2
NOS-3
NOS-4
NOS-5
NOS-6
NOS-7
NOS-8
NOS-9
NOS-10

NOS-12
NOS-15
NOS-20
NOS-25
NOS-30
NOS-35
NOS-40
NOS-45
NOS-50
NOS-60

NOS-70
NOS-75
NOS-80
NOS-90
NOS-100
NOS-110
NOS-125
NOS-150
NOS-175


NOS-200
NOS-225
NOS-250
NOS-300
NOS-350
NOS-400
NOS-450
NOS-500
NOS-600


 

JKS Limitron

Class J

Fast-acting, current-limiting fuse

Catalog Number (Amps)

JKS-1
JKS-2
JKS-3
JKS-4
JKS-5
JKS-6
JKS-8
JKS-10
JKS-12

JKS-15
JKS-20
JKS-25
JKS-30
JKS-35
JKS-40
JKS-45
JKS-50
JKS-60

JKS-70
JKS-80
JKS-90
JKS-100
JKS-110
JKS-125
JKS-150
JKS-175
JKS-200

JKS-225
JKS-250
JKS-300
JKS-350
JKS-400
JKS-450
JKS-500
JKS-600

 

LPJ-SP

Class J

Dual-element, time-delay fuse

Catalog Number (Amps)

LPJ 1SP
LPJ 1 1?/4SP
LPJ 1 6/?10SP
LPJ 1 8/?10SP
LPJ 2SP
LPJ 2 1/?4SP
LPJ 2 1?/2SP
LPJ 2 8?/10SP
LPJ 3SP
LPJ 3 2?/10SP
LPJ 3 1?/2SP
LPJ 4SP

LPJ-4-1/?2SP
LPJ-5SP
LPJ-5-6?/10SP
LPJ-6SP
LPJ-7SP
LPJ-8SP
LPJ-9SP
LPJ-10SP
LPJ-12SP
LPJ-15SP
LPJ-17-1/?2SP
LPJ-20SP

LPJ-25SP
LPJ-30SP
LPJ-35SP
LPJ-40SP
LPJ-45SP
LPJ-50SP
LPJ-60SP
LPJ-70SP
LPJ-80SP
LPJ-90SP
LPJ-100SP
LPJ-110SP

LPJ-125SP
LPJ-150SP
LPJ-175SP
LPJ-200SP
LPJ-225SP
LPJ-250SP
LPJ-300SP
LPJ-350SP
LPJ-400SP
LPJ-450SP
LPJ-500SP
LPJ-600SP

 

Square Body DIN 43 653

690V/700V (IEC/UL): 10-400A

-U/80
Without Indicator

-/80
Visual
Indicator

-TN/80 Type T
Indicator
for Micro

170M1308
170M1309
170M1310
170M1311
170M1312
170M1313
170M1314
170M1315
170M1316
170M1317
170M1318
170M1319
170M1320
170M1321
170M1322

170M1358
170M1359
170M1360
170M1361
170M1362
170M1363
170M1364
170M1365
170M1366
170M1367
170M1368
170M1369
170M1370
170M1371
170M1372

170M1408
170M1409
170M1410
170M1411
170M1412
170M1413
170M1414
170M1415
170M1416
170M1417
170M1418
170M1419
170M1420
170M1421
170M1422

170M2608
170M2609
170M2610
170M2611
170M2612
170M2613
170M2614
170M2615
170M2616
170M2617
170M2618
170M2619
170M2620
170M2621

170M2658
170M2659
170M2660
170M2661
170M2662
170M2663
170M2664
170M2665
170M2666
170M2667
170M2668
170M2669
170M2670
170M2671

 


Square Body DIN 43 620 Class gR - Full Range Fuses

690Vac (IEC) 10-800A

Type T Indicator For Micro
170M2691
170M2692
170M2693
170M2694
170M2695
170M2696
170M2697
170M2698
170M2699
170M2700
170M2701
170M2702
170M4176
170M4177
170M4178
170M4179
170M4180
170M4181
170M4182
170M4183
170M4184
170M4185
170M4186
170M5881
170M5882
170M5883
170M5884
170M5885
170M5886
170M5887
170M5888
170M5889
170M6080
170M6081
170M6082
170M6083
170M6084
170M6085
170M6086
170M6087

 

Square Body DIN 43 620

690V (IEC/UL) 10-315A

Catalog Number

170M1558D
170M1559D
170M1560D
170M1561D

170M1562D
170M1563D
170M1564D
170M1565D

170M1566D
170M1567D
170M1568D
170M1569D

170M1570D
170M1571D
170M1572D

 

Square Body DIN 43 620

690V/700V (IEC/UL) 40-1000A

DIN Type T Indicator For Micro

170M3808D
170M3809D
170M3810D
170M3811D
170M3812D
170M3813D
170M3814D
170M3815D
170M3816D
170M3817D

170M3818D
170M3819D
170M4863D
170M4864D
170M4865D
170M4866D
170M4867D
170M5808D
170M5809D
170M5810D

170M5811D
170M5812D
170M5813D
170M5814D
170M5820D
170M5816D
170M5817D
170M6808D
170M6809D
170M6810D

170M6811D
170M6812D
170M6813D
170M6814D
170M6892D
170M8554D
170M8555D
170M8556D
170M8557D

 

Square Body DIN 43 653

1250V/1300V (IEC/UL) 50-1400A

Catalog Numbers

-/110 Visual Indicator

-TN/110 Type T Indicator For Micro

-KN/110 Type K Indicator For Micro

170M3138
170M3139
170M3140
170M3141
170M3142
170M3143
170M3144
170M3145
170M3146
170M3147
170M3148
170M4138
170M4139
170M4140
170M4141
170M4142
170M4143
170M4144
170M4145
170M4146
170M4147
170M5138
170M5139
170M5140
170M5141
170M5142
170M5143
170M5144
170M5145
170M5146
170M5147
170M5148
170M5149
170M5150
170M6138
170M6139
170M6140
170M6141
170M6142
170M6143
170M6144
170M6145
170M6146
170M6147
170M6148
170M6149
170M6150
170M6151

170M3188
170M3189
170M3190
170M3191
170M3192
170M3193
170M3194
170M3195
170M3196
170M3197
170M3198
170M4188
170M4189
170M4190
170M4191
170M4192
170M4193
170M4194
170M4195
170M4196
170M4197
170M5188
170M5189
170M5190
170M5191
170M5192
170M5193
170M5194
170M5195
170M5196
170M5197
170M5198
170M5199
170M5200
170M6188
170M6189
170M6190
170M6191
170M6192
170M6193
170M6194
170M6195
170M6196
170M6197
170M6198
170M6199
170M6200
170M6201

170M3238
170M3239
170M3240
170M3241
170M3242
170M3243
170M3244
170M3245
170M3246
170M3247
170M3248
170M4238
170M4239
170M4240
170M4241
170M4242
170M4243
170M4244
170M4245
170M4246
170M4247
170M5238
170M5239
170M5240
170M5241
170M5242
170M5243
170M5244
170M5245
170M5246
170M5247
170M5248
170M5249
170M5250
170M6238
170M6239
170M6240
170M6241
170M6242
170M6243
170M6244
170M6245
170M6246
170M6247
170M6248
170M6249
170M6250
170M6251

 

Square Body Flush End Contact

1250V/1300V (IEC/UL): 50-1400A

Catalog Numbers

-BKN/75 Type K
Indicator
For Micro

-BKN/80 Type K
Indicator
For Micro

-BKN/90 Type K
Indicator
For Micro

-GKN/75 Type K
Indicator
For Micro

-GKN/90 Type K
Indicator
For Micro

170M3388

170M3438

170M3488

170M3389

170M3439

170M3489

170M3390

170M3440

170M3490

170M3391

170M3441

170M3491

170M3392

170M3442

170M3492

170M3393

170M3443

170M3493

170M3394

170M3444

170M3494

170M3395

170M3445

170M3495

170M3396

170M3446

170M3496

170M3397

170M3447

170M3497

170M4388

170M3448

170M4488

170M4389

170M4438

170M4489

170M4390

170M4439

170M4490

170M4391

170M4440

170M4491

170M4392

170M4441

170M4492

170M4393

170M4442

170M4493

170M4394

170M4443

170M4494

170M4395

170M4444

170M4495

170M4396

170M4445

170M4496

170M4397

170M4446

170M4497

170M5388

170M4447

170M5588

170M5389

170M5438

170M5589

170M5390

170M5439

170M5590

170M5391

170M5440

170M5591

170M5392

170M5441

170M5592

170M5393

170M5442

170M5593

170M5394

170M5443

170M5594

170M5395

170M5444

170M5494

170M5595

170M5644

170M5396

170M5445

170M5495

170M5596

170M5645

170M5397

170M5446

170M5496

170M5597

170M5646

170M5398

170M5447

170M5497

170M5598

170M5647

170M6338

170M5448

170M5498

170M6588

170M5648

170M6339

170M6538

170M5499

170M6589

170M5649

170M6340

170M6539

170M5500

170M6590

170M5650

170M6341

170M6540

170M6591

170M6644

170M6342

170M6541

170M6592

170M6645

170M6343

170M6542

170M6593

170M6646

170M6344

170M6543

170M6594

170M6647

170M6345

170M6544

170M6494

170M6595

170M6648

170M6346

170M6545

170M6495

170M6596

170M6649

170M6347

170M6546

170M6496

170M6597

170M6650

170M6348

170M6547

170M6497

170M6598

170M6651

170M6349

170M6548

170M6498

170M6599

170M6549

170M6499

170M6500

170M6501

 

Square Body DIN 43 653

690V/700V (IEC/UL): 40-2000A

Catalog Numbers

-/80 Visual Watts Indicator

-TN/80 Type T Indicator
for Micro

-KN/80 Type K Indicator
for Micro

-/110 Visual
for Micro

-TN/110 Type T Indicator
For Micro

-KN/110 Type K
Indicator

170M3008
170M3009
170M3010
170M3011
170M3012
170M3013
170M3014
170M3015
170M3016
170M3017
170M3018
170M3019
170M3020
170M3021
170M3022
170M3023
170M4008
170M4009
170M4010
170M4011
170M4012
170M4013
170M4014
170M4015
170M4016
170M4017
170M4018
170M4019
170M5008
170M5009
170M5010
170M5011
170M5012
170M5013
170M5014
170M5015
170M5016
170M5017
170M5018
170M6008
170M6009
170M6010
170M6011
170M6012
170M6013
170M6014
170M6015
170M6016
170M6017
170M6018
170M6019
170M6020
170M6021

170M3058
170M3059
170M3060
170M3061
170M3062
170M3063
170M3064
170M3065
170M3066
170M3067
170M3068
170M3069
170M3070
170M3071
170M3072
170M3073
170M4058
170M4059
170M4060
170M4061
170M4062
170M4063
170M4064
170M4065
170M4066
170M4067
170M4068
170M4069
170M5058
170M5059
170M5060
170M5061
170M5062
170M5063
170M5064
170M5065
170M5066
170M5067
170M5068
170M6058
170M6059
170M6060
170M6061
170M6062
170M6063
170M6064
170M6065
170M6066
170M6067
170M6068
170M6069
170M6070
170M6071

170M3108 170M3109
170M3110
170M3111
170M3112
170M3113
170M3114
170M3115
170M3116
170M3117
170M3118
170M3119
170M3120
170M3121
170M3122
170M3123
170M4108
170M4109
170M4110
170M4111
170M4112
170M4113
170M4114
170M4115
170M4116
170M4117
170M4118
170M4119
170M5108
170M5109
170M5110
170M5111
170M5112
170M5113
170M5114
170M5115
170M5116
170M5117
170M5118
170M6108
170M6109
170M6110
170M6111
170M6112
170M6113
170M6114
170M6115
170M6116
170M6117
170M6118
170M6119
170M6120
170M6121

170M3158 170M3159
170M3160
170M3161
170M3162
170M3163
170M3164
170M3165
170M3166
170M3167
170M3168
170M3169
170M3170
170M3171
170M3172
170M3173
170M4158
170M4159
170M4160
170M4161
170M4162
170M4163
170M4164
170M4165
170M4166
170M4167
170M4168
170M4169
170M5158
170M5159
170M5160
170M5161
170M5162
170M5163
170M5164
170M5165
170M5166
170M5167
170M5168
170M6158
170M6159
170M6160
170M6161
170M6162
170M6163
170M6164
170M6165
170M6166
170M6167
170M6168
170M6169
170M6170
170M6171

170M3208
170M3209
170M3210
170M3211
170M3212
170M3213
170M3214
170M3215
170M3216
170M3217
170M3218
170M3219
170M3220
170M3221
170M3222
170M3223
170M4208
170M4209
170M4210
170M4211
170M4212
170M4213
170M4214
170M4215
170M4216
170M4217
170M4218
170M4219
170M5208
170M5209
170M5210
170M5211
170M5212
170M5213
170M5214
170M5215
170M5216
170M5217
170M5218
170M6208
170M6209
170M6210
170M6211
170M6212
170M6213
170M6214
170M6215
170M6216
170M6217
170M6218
170M6219
170M6220
170M6221

170M3258
170M3259
170M3260
170M3261
170M3262
170M3263
170M3264
170M3265
170M3266
170M3267
170M3268
170M3269
170M3270
170M3271
170M3272
170M3273
170M4258
170M4259
170M4260
170M4261
170M4262
170M4263
170M4264
170M4265
170M4266
170M4267
170M4268
170M4269
170M5258
170M5259
170M5260
170M5261
170M5262
170M5263
170M5264
170M5265
170M5266
170M5267
170M5268
170M6258
170M6259
170M6260
170M6261
170M6262
170M6263
170M6264
170M6265
170M6266
170M6267
170M6268
170M6269
170M6270
170M6271

 

Square Body French Style

690V/700V (IEC/UL): 40-1500A

-E/ Type T Indicator For Micro
-EKN/- Type K Indicator For Micro

170M3308
170M3309
170M3310
170M3311
170M3312
170M3313
170M3314
170M3315
170M3316
170M3317
170M3318
170M3319
170M3320
170M3321
170M4308
170M4309
170M4310
170M4311
170M4312
170M4313
170M4314
170M4315
170M4316

170M4317
170M4318
170M5308
170M5309
170M5310
170M5311
170M5312
170M5313
170M5314
170M5315
170M5316
170M6308
170M6309
170M6310
170M6311
170M6312
170M6313
170M6314
170M6315
170M6316
170M6317
170M6318

170M3358
170M3359
170M3360
170M3361
170M3362
170M3363
170M3364
170M3365
170M3366
170M3367
170M3368
170M3369
170M3370
170M3371
170M4358
170M4359
170M4360
170M4361
170M4362
170M4363
170M4364
170M4365
170M4366

170M4367
170M4368
170M5358
170M5359
170M5360
170M5361
170M5362
170M5363
170M5364
170M5365
170M5366
170M6358
170M6359
170M6360
170M6361
170M6362
170M6363
170M6364
170M6365
170M6366
170M6367
170M6368

 

FWA

SEMICONDUCTOR FUSE 150V 70-1000A

Catalog Number

FWA-70B
FWA-80B
FWA-100B
FWA-125B

FWA-150B
FWA-200B
FWA-250B
FWA-300B
FWA-350B
FWA-400B
FWA-500A
FWA-600A
FWA-700A
FWA-800A
FWA-1000A

 

FWX

SEMICONDUCTOR FUSE 250V 35-2500A

Catalog Number

FWX-35A
FWX-40A
FWX-45A
FWX-50A
FWX-60A
FWX-70A
FWX-80A
FWX-90A

FWX-100A
FWX-125A
FWX-150A
FWX-175A
FWX-200A
FWX-225A
FWX-250A
FWX-275A

FWX-300A
FWX-350A
FWX-400A
FWX-450A
FWX-500A
FWX-600A
FWX-700A
FWX-800A

FWX-1000AH
FWX-1200AH
FWX-1500AH
FWX-1600AH
FWX-2000AH
FWX-2500AH

 

FWH

SEMICONDUCTOR FUSE 500V: 35-1600A

Catalog Number

FWH-35B
FWH-40B
FWH-45B
FWH-50B
FWH-60B
FWH-70B
FWH-80B
FWH-90B

FWH-100B
FWH-125B
FWH-150B
FWH-175B
FWH-200B
FWH-225A
FWH-250A
FWH-275A

FWH-300A
FWH-325A
FWH-350A
FWH-400A
FWH-450A
FWH-500A
FWH-600A
FWH-700A

FWH-800A
FWH-1000A
FWH-1200A
FWH-1400A
FWH-1600A

 

FWP

SEMICONDUCTOR FUSE 700V: 5-1200A

Catalog Number
FWP-5B
FWP-10B
FWP-10B
FWP-15B
FWP-20B
FWP-25B
FWP-30B
FWP-35B
FWP-40B
FWP-50B
FWP-60B
FWP-70B
FWP-80B
FWP-90B
FWP-100B
FWP-125B
FWP-150B
FWP-175B
FWP-220B
FWP-225B
FWP-250B
FWP-300B
FWP-350B
FWP-400B
FWP-450B
FWP-500B
FWP-600B
FWP-700B
FWP-800B
FWP-900B
FWP-1000B
FWP-1200B

 


TDC180

FAST/MEDIUM BRITSH PLUG TOP FUSE
240VAC, BS1362, FUSE 6.3x25MM., IEC 369-3A

Catalog Number
TDC180-1A
TDC180-2A
TDC180-3A
TDC180-5A
TDC180-7A
TDC180-10A
TDC180-13A

 

 

TOP

 


Copyright © 2018 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All rights reserved.