115
เอ.ดี. กิจรุ่งเรือง

Tel : 084 136 0212, 087 828 4485
E-mail : ladapa.dewy@gmail.com
E-mail : sukit108@gmail.com
ID LINE : adkrr.com
 
ABB
  - Miniature Circuit Breakers
  - Residual Current Circuit Breaker
  - Moulded Case Circuit Breakers
  - HRC Fuse& Base
  - Terminal Block
  - Contactor & Overload Relay
  - Electronic Product and Relays
  - Compact Range Pilot Devices
  - Pluggable Relay & Socket
ALLEN-BRADLEY
BUSSMANN
CONQUER
DAITO
FUJI
MERSEN
ITALWEBER
KRAUS & NAIMER
SIEMENS
WAGO
OTHER
   

 


ABB

ENTRELEC TERMINAL BLOCK

PICTURE
WIRE SIZE
TITEL
DETAL
PART NUMBER

FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS
0.2-2.5 mm.2  MA2.5/5   GREY TERMINAL BLOCKS  115 486 03 
0.5-4 mm.2  M4/6   GREY TERMINAL BLOCKS  115 116 07 
0.5-6 mm.2  M6/8   GREY TERMINAL BLOCKS  115 118 11 
0.5-10 mm.2  M10/10   GREY TERMINAL BLOCKS  115 120 17 
4-16 mm.2  M16/12   GREY TERMINAL BLOCKS  115 129 14 
10-35 mm.2  M35/16   GREY TERMINAL BLOCKS  115 124 07 
16-70 mm.2  M70/22   GREY TERMINAL BLOCKS  115 216 13 
32-95 mm.2  M95/26   GREY TERMINAL BLOCKS  115 556 10 
DOUBLE DECK TERMINAL BLOCKS
0.2-2.5 mm.2  MA2.5/5.D2   DOUBLE DECK TERMINAL BLOCKS  115 490 13 
0.5-4 mm.2  M4/6.D2   DOUBLE DECK TERMINAL BLOCKS  115 271 22 
0.5-6 mm.2  M6/8.D2   DOUBLE DECK TERMINAL BLOCKS  115 501 12 
NEUTRAL TERMINAL BLOCKS
0.2-2.5 mm.2  MA2.5/5.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 486 05 
0.5-4 mm.2  M4/6.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 116 01 
0.5-6 mm.2  M6/8.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 118 13 
0.5-10 mm.2  M10/10.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 120 11 
4-16 mm.2  M16/12.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 129 16 
10-35 mm.2  M35/16.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 124 01 
16-70 mm.2  M70/22.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 216 15 
32-95 mm.2  M95/26.N   BLUE TERMINAL BLOCKS  125 556 12 
GROUND TERMINAL BLOCKS
0.2-2.5 mm.2  MA2.5/5.P   GROUND TERMINAL BLOCKS  165 488 27 
0.5-4 mm.2  M4/6.P   GROUND TERMINAL BLOCKS  165 113 16 
0.5-6 mm.2  M6/8.P   GROUND TERMINAL BLOCKS  165 114 17 
0.5-10 mm.2  M10/10.P   GROUND TERMINAL BLOCKS  165 115 10 
4-16 mm.2  M16/12.P   GROUND TERMINAL BLOCKS  165 130 23 
10-35 mm.2  M35/16.P   GROUND TERMINAL BLOCKS  165 111 14 
FUSE HOLDER TERMINAL BLOCKS 
0.5-4 mm.2  M4/8.SF   FUSE HOLDER TERMINAL BLOCKS  115 657 25 
0.5-4 mm.2  M4/8.SFL   FUSE HOLDER WITH NEON INDICATOR 110/220VAC  115 661 21 
0.5-4 mm.2  M4/8.SFD   FUSE HOLDER WITH LED INDICATOR 24VDC  115 663 23 
HEAVY DUTY SWITCH TERMINAL BLOCKS WITH BLADE  
0.2-2.5 mm.2  MA2.5/5.SNB   SWITCH CONNECTION BY SHORT BLADE  115 504 15 
0.5-4 mm.2  M4/6.SNB   SWITCH CONNECTION BY LONG BLADE  115 686 13 
  TERMINAL BLOCKS FOR CIRCUIT TESTING  
  0.5-6 mm.2  M6/8.ST1   CIRCUIT TESTING TERMINAL BLOCKS  115 237 10 
  THERMOCOUPLE TERMINAL BLOCKS  
     MTC6   THERMOCOUPLE TERMINAL BLOCKS  115 206 22 
  JUMPER BAR  

 

   BJM5   10 POLES JUMPER BAR FOR MA2.5/5 BLOCKS  176 277 05 
   BJM6   10 POLES JUMPER BAR FOR M4/6 BLOCKS  168 973 07 
   BJM8   10 POLES JUMPER BAR FOR M6/8 BLOCKS  168 974 00 
   BJM10   10 POLES JUMPER BAR FOR M10/10 BLOCKS  173 615 25 
   BJM12  10 POLES JUMPER BAR FOR M16/12 BLOCKS  179 622 02
   BJM16  10 POLES JUMPER BAR FOR M35/16 BLOCKS  179 617 05
   BJM5D   10 POLES JUMPER BAR FOR MA2.5/5.D BLOCKS  176 230 02 
   BJM6D   10 POLES JUMPER BAR FOR M4/6.D BLOCKS  173 520 22 
   BJS5   20 POLES JUMPER BAR NOT ASSEMBLED  177 652 06 
     BJS6   20 POLES JUMPER BAR NOT ASSEMBLED  174 784 20 
     BJS8   20 POLES JUMPER BAR NOT ASSEMBLED  174 789 05 
     BJS10   20 POLES JUMPER BAR NOT ASSEMBLED  177 654 00 
     PC5   10 POLES COMB-TYPE JUMPER BAR  113 544 12 
     PC6   10 POLES COMB-TYPE JUMPER BAR  113 548 26 
     PC8   10 POLES COMB-TYPE JUMPER BAR  163 313 24 
     PC61   10 POLES COMB-TYPE JUMPER BAR  163 311 22 
     PC81   10 POLES COMB-TYPE JUMPER BAR  173 523 11 
     EL6   CONNECTOR PLATE  173 627 21 
     AJS9   TEST SOCKET SCREW  179 726 02 
     PCS2   SLIDE SWITCH BRIDGE 2 POLES  199 871 21 
     PCS4   SLIDE SWITCH BRIDGE 4 POLES  199 870 04 
  END SECTION  
   FEM6   GREY END SECTION  118 368 16 
   FEM6N  BLUE END SECTION 128 368 10
   FEM12   GREY END SECTION FOR M16/12 BLOCKS  118 618 01 
   FEM16   GREY END SECTION FOR M35/16 BLOCKS  118 233 27 
   FEM22   GREY END SECTION FOR M70/22 BLOCKS  113 065 15 
   FEM6D   GREY END SECTION  118 499 23 
   FEM8S   GREY END SECTION  116 951 15 
   FEMT2   GREY END SECTION FOR M6/8.ST BLOCKS  113 629 27 
     SCF6   SEPARATOR END SECTION  118 707 03 
END STOP  
   BAM2 GREY END STOP  206 351 16
   BAMH   HIGH END STOP  114 836 00 
   BADL   END STOP  399 903 02 
   BADH   HIGH END STOP  116 900 27 
  MARKER HOLDER  
     PEBM   MARKER HOLDER WITH WHITE MARKER  113 084 01 
     PEBM1   MARKER HOLDER WITH BLACK BACKGROUND  113 079 23 
     PEBM1X   PRINTED MARKER HOLDER  113 079 23/P 
  TERMINAL BLOCKS MARKER CARD.(100 MARKERS/CARD.)  
     RC510X   PRINTED MARKER CARD  231 000 07/P 
     RC610X   PRINTED MARKER CARD 233 000 01/P 
     RC810X   PRINTED MARKER CARD  234 000 02/P 
  MOUNTING RAILS 
     PR30  Length 2M. zinc dichromate plated steel 173 220 05

 


Copyright © 2018 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All rights reserved.